گردشگری

سفر با خارجی‌های فارسی‌بلد

دختر و پسری با زبان فارسی عاشق می‌شوند و کودکی با لالاییِ فارسی می‌خوابد. هرکس به زبانی حرف می‌زند اما این‌جا زبانِ مشترک‌ فارسی است. با زبان فارسی سفر می‌کنند و به دل تاریخ و طبیعت می‌روند. از ملیت‌های مختلف با شکل‌ها و مذهب‌های متفاوت هستند اما آن‌چه آن‌ها را به ایران رسانده زبان فارسی است.

«پارا گردشگری» در انتظار برون رفت از غفلت

افراد معلول و دارای ناتوانی که طبق اعلام سازمان بهزیستی ۱۵ درصد جامعه را تشکیل می دهند، به عنوان بخش مهمی از جمعیت همانند دیگران از حق استفاده از فرصت های تفریحی و گردشگری برخوردارند اما این مهم مورد غفلت متولیان قرار گرفته است.

گردشگری منبعی پایدار برای رهایی از درآمدهای نفتی

صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع کسب درآمد پایدار، اهرمی مناسب برای عبور موفق کشور از گردنه ها محسوب می شود، در صورتی که قدر داشته های تاریخی، فرهنگی و تمدنی با ارزش خود را بدانیم و برای جذب علاقمندان بی شمار دیدن آثار بی بدیل در ایران، مقدمات لازم را فراهم کنیم.

گردشگری و لزوم استاندارد سازی سفر

سفر با خودروهای شخصی، گذشته از تحمیل ترافیک سنگین بر جاده های کشور، اقتصاد و دخل و خرج صنعت گردشگری را بیش از همه در مازندران، استانی با متنوع ترین جاذبه های طبیعی ، تاریخی و فرهنگی تحت الشعاع قرار داده است.