گردشگری

افزایش۵۰ درصدی گردشگران ورودی

معاون گردشگری کشور می‌گوید: امسال شاهد افزایش ۵۰ درصدی گردشگران ورودی هستیم که این رشد به رغم کاهش ۱۷ درصدی اروپایی ها در ورود، حاصل افزایش قابل توجه ورود گردشگران منطقه‌ای است.

لبخند گردشگران انگلیسی‌ها به ایران در روز تحریم آمریکا

همزمان با روزی که آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت، لندن شاهد برپایی بازار مکاره گردشگری بود که نه تنها به سیاست‌های تهدیدآمیز دولت آمریکا واکنشی نداشت، که به تداوم همکاری‌های گردشگری با ایران روی خوش نشان داد.

گردشگری صنعت شکننده‌ای است

یک مدرس دانشگاه اظهار کرد: دولتمردان هر کشوری برای در امان نگه داشتن صنعت گردشگری از نوسانات مختلف بین‌المللی، اقدامات و برنامه‌های گوناگونی در نظر می‌گیرند.