گردشگری

جایگاه حمل‌ونقل در توسعه گردشگری پایدار

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دستگاه‌های حمل‌ونقل، دخالـت انسـان و اجتمـاع در آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است. این ویژگی سبب گستردگی، ارتباط و تـداخل آن بـا سـایر دستگاه‌های اجتماعی و انسانی از یک‌سو و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و پیچیدگی آن از سوی دیگر شـده اسـت.

پرونده ثبت جهانی الموت یک گام به جلو رفت

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: پرونده ثبت جهانی منظر تاریخی و طبیعی الموت با حضور یک هیات فرانسوی برای عکس برداری سه بعدی از منطقه یک گام به جلو پیش رفت.

پشت‌پرده آمار گردشگری ایران چیست؟

رشد ۵۱.۵ درصدی سفر گردشگران خارجی به ایران با توجه به ریزش سفر اروپایی‌ها و برخی کشورهای آسیایی از جمله چینی‌ها و ژاپنی‌ها درحالی به زعم برخی تحلیلگران و فعالان گردشگری عدد مبالغه‌آمیزی است که گروه دیگری از کارشناسان بر نزدیکی این آمار به واقعیت صحه گذاشته‌اند و نه تنها این رشد آماری را تایید می‌کنند، که باور دارند جمعیت گردشگران ورودی به ایران بیشتر از اعداد اعلام شده است.

جامعه تورگردانان: باید برای معرفی چهره واقعی ایران به خارجی ها تلاش کنیم

رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران گفت: دولت باید وارد عرصه تبلیغات درباره معرفی ایران شود، ما امنیت داریم اما آیا این موضوع را تبلیغ کرده ایم تا مردم جهان دقیق تر و صحیح تر با کشور ما آشنا شوند.