چارسو

از کاشت ناخن تا خطر سرطان!

یک متخصص پوست نسبت به فراگیر شدن کاشت ناخن و رابطه نزدیک آن با قارچ‌های پوستی و نیز وجود ترکیبات سرطانزا در مواد کاشت ناخن هشدار داد.

تعریف خدمات ارائه شده پشت چراغ قرمزها، درقالب «مشاغل خدماتی»

وزیر رفاه از تشکیل کمیته‌ای با همکاری شهرداری تهران و به منظور بررسی ویژه آسیب‌های اجتماعی پایتخت خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم تا با کمک شهرداری، خدمات پشت چراغ قرمز و چهارراه‌ها را که عمدتا توسط کودکان و متکدیان عرضه می‌شود را در قالب «مشاغل خدماتی» تعریف کرده و حتی تعاونی برای آنها ایجاد کرده و آنها را تحت پوشش قرار دهیم.

به عنوان یک شهروند از خدمات دکتر ربیعی و دکتر نوربخش قدردانی می کنم

عضو هیات امناء سازمان تامین اجتماعی گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر و در دولت تدبیر و امید اقدامات بسیار ارزشمندی در سازمان تامین اجتماعی در جهت رضایتمندی کارفرمایان، کارگران، بازنشستگان و تشکلهای مرتبط با آنها انجام شده که تحقق این مهم نتیجه تلاشهای مستمر مدیریت فعلی این سازمان است .
ارسال