نفت و انرژی

کدام کشورها شامل معافیت نفتی آمریکا می‌شوند؟

آمریکا بعد از تهدیدها و کشیدن خط و نشان فراوان برای مشتریان نفتی ایران درباره ادامه خرید نفت از ایران، درنهایت سه روز قبل از تاریخی که برای آغاز تحریم‌های نفتی ایران، تعیین کرده بود، به هشت کشور معافیت داد. هرچند هنوز به‌طور قطع مشخص نشده این فهرست شامل کدام کشورهاست و به جز اسم سه کشور، همه چیز در مرحله حدس و گمان است.

سه الگوی تعرفه ای وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق

سخنگوی صنعت برق، سه الگوی «اصلاح تعرفه ها»، «صدور کارت انرژی» و «تغییرات پله های مصرفی» را به عنوان پیشنهادهای وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق اعلام کرد و گفت: یکی از این سه روش برای مدیریت مصرف انتخاب و اعمال خواهد شد.

دیپلماسی نفتی بی سرو صدای ایران، تحریم آمریکا را ناکام گذاشت

سیاست آمریکا در پایان مهلت ۱۸۰ روزه برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران که با تهدید، تبلیغات و هیاهوی بسیار همراه بود، در مقابل دیپلماسی نفتی آرام و بی سر و صدای ایران شکست خورد به طوری که صادرات ایران به صورت رازآلود و از طریق شیوه های خاص همچنان ادامه دارد.