فناوری و اطلاعات

تهران در میان ۵۰ شهر هوشمند جهان

معاون ریاست جمهوری در خصوص وضعیت تهران در زمینه هوشمندسازی گفت: جایگاه تهران در سال گذشته در زمینه هوشمندی ۴۲ بوده اما می‌تواند یکی از شهرهای پیشرو در زمینه هوشمند باشد.

هوشمند سازی تهران نباید یک ژست باشد

رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: هوشمند سازی تهران نباید به یک ژست و ویترین تبدیل شود؛ در همین راستا نیز نیاز است تا دستگاه‌های مختلف با یکدیگر تعامل داشته باشند و داده‌های خود را به اشتراک بگذارند.
ارسال