فناوری و اطلاعات

پنج مهارت‌ اولیه راه‌اندازی استارت‌آپ

برای راه‌اندازی استارت‌آپ اگرچه سرمایه و نیروی انسانی و مسائلی از این دست اهمیت فراوانی دارند اما آنچه معمولا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد میزان مهارت‌هایی است که نیروهای اصلی باید داشته باشند.