فرهنگ و هنر

مولاوردی: کتاب دروازه آگاهی و تمدن است

دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، کتاب را دروازه فرهنگ، آگاهی و تمدن دانست و گفت: برگزاری نمایشگاه های کتاب بر جایگاه کتابخوانی صحه می گذارد.