***فرهنگ و هنر

فقط نی یادآور اوست

ماه مهر سالروز تولد استاد حسن کسایی از نام آوران و ستارگان آسمان موسیقی ایران است ، نوادری که مکتب دار موسیقی اصفهان بود که اکنون در میان ما نیست اما صدای نی او برای همیشه روح انگیز بوده است.

صنایع دستی قربانی اجناس خارجی

 صنایع دستی همواره چوبِ نبود بازاریابی، عرضه اجناس بی کیفیت خارجی و جیب خالی مردم مشتاق را خورده است تا هنر نزد ایرانیان اما بازار این صنایع در دستان واسطه ها و تولیدکنندگان خارجی باشد.

امیرکبیر برادر کوچکتر من، رو به احتضار است

فرزند بنیانگذار انتشارات امیرکبیر در آستانه ۷۰ سالگی این موسسه انتشاراتی، نسبت به وضعیت این مجموعه فرهنگی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی و توجه بیشتر مسئولان شد.

تابستان داغ صنایع دستی

تابستان فصل رونق فروش صنایع دستی است و برپایی نمایشگاه ها و بازارچه ها می تواند فرصتی را برای خرید گردشگران و مردم فراهم کند که امسال در خراسان جنوبی بازار آن داغ بود.

تئاتر میزبان اعیان و اشراف می‌شود

هنرهای نمایشی که طی سال‌های گذشته سعی در راه یافتن به متن جامعه داشت این روزها با حرکتی رو به عقب به سمتی می رود که تنها می‌تواند میزبان اعیان و اشراف باشد.