***فرهنگ و هنر

دست پر مجموعه نیاوران در هفته ملی کودک

 سید رحمت الله رئوف حنان مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران از برگزاری ویژه برنامه هایی به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ مهر ماه خبر داد.

چند انتصاب در شبکه پنج سیما

 با حکم مدیر شبکه پنج سیما، قائم مقام، مشاور اجرایی و رییس دفتر و سرپرست طرح و برنامه این شبکه تلویزیونی منصوب شدند.

«عمران صلاحی»؛ مردی که باید او را به نام کوچکش صدا زد*

 بسیار این جمله را شنیده ایم که طنزپردازان در حوزه ادبیات، تئاتر و سینما در کنار توفیق هنرشان؛ در زندگی شخصی و اجتماعی افرادی جدی و حتی گاه عبوس هستند. اما زنده یاد عمران صلاحی از آن دست طنزپردازانی بود که در زندگی عادی نیز با جدی ترین مسائل سَرِ شوخی داشت.