***فرهنگ و هنر

ترمه بافی در گذرگاه فراموشی

درد است که داشته های هنری سرزمینت در قفس خاطره ها سپرده شود ، عمری را با هنری در آمیختم که اکنون نبض آن به سختی می زند، در این عصر فراموشی باید تدابیر اندیشید تا هنرهای دستی از جمله ترمه بافی حفظ شود.

سینمای ایران نیازمند رویکردی نو و سیاستی کارآمد

سینمای ایران به رویکردی تازه و سیاستی کارآمد نیاز دارد تا بتواند به جایگاه شایسته خویش دست یابد تا اینگونه فعالان این عرصه به دور از حاشیه های موجود به تولید آثاری با مضامین متنوع بپردازند و در مسیر رشد کمی و کیفی سینمایی کشور و ارتقای سطح فرهنگی طبقات مختلف جامعه گام بردارند.

۲ کتاب دفاع مقدس در کرمان رونمایی شد

 کتاب های «عکس های آفتابی» و « اردوگاه اطفال » شامگاه سه شنبه همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور مسئولان استانی و کشوری در محل دانشگاه شهید باهنر کرمان رونمایی و بازخوانی شد.