***سیاست

هاشم‌زایی: رییس‌جمهور تعامل خود را با مجلس افزایش دهد

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گفت: تعامل رییس‌جمهور با جریانات سیاسی تاثیر مثبتی در وحدت جامعه داشته و قطعا به نفع فضای سیاسی کشور است. به گزارش فراسو، عبدالرضا هاشم‌زایی، با اشاره به دیدار اخیر آقای روحانی با طیفی از اصلاح‌طلبان، بیان‌ کرد: این دیدارها خوب است، اما رییس‌جمهور نباید تنها در سال یک یا دو بار …