حمل و نقل

راه آهن اردبیل در ایستگاه امید

زمانی که در میان شور و شعف مردم، کلنگ راه آهن اردبیل - میانه به زمین زده شد کمتر اردبیلی فکر می کرد که آرزوی شنیدن سوت قطار در استان این همه طول بکشد و وارد شانزدهمین سال شود.

معاون‌سازمان‌راهداری خبر داد؛ تعیین کرایه پایه ۶۶۰ هزار مسیر بر مبنای تن-کیلومتر

معاون سازمان راهداری با بیان اینکه مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر محاسبه کرایه حمل بر مبنای تن-کیلومتر هنوز قابلیت اجرا ندارد، گفت:باید بر مبنای تن-کیلومتر،کرایه پایه۶۶۰هزار مسیر تعیین شود.

بیشترین سهم بازار خودروهای تجاری کشور در اختیار سایپادیزل است

معاون بازاریابی و فروش سایپادیزل گفت: بر اساس آخرین بررسی های به عمل آمده، در حال حاضر با در اختیار داشتن ٣۴ درصد از سهم بازار خودروهای تجاری، بیشترین سهم فروش خودروسازان سنگین کشور، در اختیار شرکت سایپادیزل است.

مهندس جهرودی خبر داد: داخلی سازی قطعه ECU خودرو در کشور با حمایت سایپا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گفت: با استفاده از توان نخبگان کشور و دانش علمی موجود توانسته ایم قطعهECU  خودرو را که یکی از قطعات های تک خودرو می باشد داخلی سازی کنیم.