حمل و نقل

جاده خرم آباد – معمولان بازگشایی شد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: جاده خرم آباد - معمولان که بر اثر سیل ۱۲ فروردین تخریب شده بود امروز چهارشنبه به طور موقت بازگشایی شد.