جامعه

دکتر جباری : مهمترین سرمایه صندوق تامین خسارت بدنی کشور، نیروی انسانی است

دکتر جباری با حضور در جمع کارکنانی که در دوره توجیهی بدو خدمت شرکت کرده بودند ، گفت: این صندوق یکی از نهاد های بزرگی است که نقش اصلی آن ایفای مسئولیت اجتماعی و خدمت به قربانیان حوادث رانندگی است و مایه برکت و کاهش آلام مشکلات آنهاست.