بانک و بیمه

بازنگری در کارمزدهای بانکی ضروری است

اقتصاد ایران، بانک محور است و این یعنی بار توسعه اقتصادی را سیستم بانکی به تنهایی بر دوش می کشد. البته وظیفه سیستم بانکی کمک به تولید و اقتصاد و سیال بودن روند روبه رشد جامعه است و از این مهم شانه خالی نمی‌کند اما در این میان فشار مضاعف بر این سیستم می‌تواند مشکلات فعلی را بیشتر نمایان کند.

پیشنهادی برای نوسازی بافت‌ های فرسوده

مدیرعامل بانک مسکن پیشنهاد داد:برای نوسازی بافت‌ های فرسوده از طریق صندوق توسعه ملی تجهیز منابع صورت گیردو تسهیلاتی ۱۵ تا ۲۰ ساله با نرخ تک‌ رقمی در این بافت‌ها به خریداران و سازندگان پرداخت شود.

تعیین بودجه ۷۸ میلیاردی برای بیمه معتادان

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تخصیص اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومانی در بودجه ۹۷ برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، از تعیین ۷۸ میلیارد تومان برای بیمه درمان معتادان خبر داد.