امروز چهارشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۹

بانک و بیمه

مدیرعامل بیمه تعاون: پژوهش در صنعت بیمه باید بر اساس نیاز و کاربردی باشد

مدیرعامل بیمه تعاون در میزگرد" وضعیت پژوهش در صنعت بیمه" ضمن اشاره به مشکلات و کاستی های موجود در این بخش، بر نیاز سنجی و کاربردی بودن فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در این صنعت تأکید کرد و گفت: در صورت کاربردی شدن پژوهش ها، صنعت بیمه هزینه های مربوطه را تقبل خواهد کرد.

ادامه ...

تصویب موضوع تبصره «یک» ماده (۱۲) اساسنامه سندیکای بیمه‏ گران

دستورالعمل جدیدی در اجرای تبصره یک ماده ۱۲ اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران به منظور ایجاد فضای سالم و عاری از تخلف از ضوابط و مقررات حرفه ای و صنفی و افزایش کارآیی و بهبود کمّی و کیفی فعالیت اعضای سندیکا جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان از مفاد تصمیمات شورای عمومی و هیئت رئیسه به تصویب رسید.

ادامه ...