بانک و بیمه

باید باور کنیم بازیگران در عرصه بانکداری دیجیتال تغییر کرده اند

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین با اشاره به آمار ۹۷ درصدی تراکنش های غیر حضوری گفت: تغییرات در عرصه بانکداری به سرعت در حال وقوع است و باید باید باور کنیم بازیگران در عرصه بانکداری دیجیتال تغییر کرده اند.

وقتی که دستگاه‌های خوددریافت-خودپرداز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند

صندوق تعبیه شده در دستگاه‌های خوددریافت –خودپرداز بسیار پیشرفته‌ است و فرآیند آن به گونه‌ای طراحی شده است که یک صندوق واحد دو عمل دریافت و پرداخت پول نقد در آن را مدیریت می‌کند و موسسات مالی با این اتفاق می‌توانند چرخه پول‌رسانی به دستگاه را در فواصل زمانی طولانی‌تر انجام دهند.