امروز شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸

بانک و بیمه

کشف و شناسایی فساد در بیمه با استقرار دولت الکترونیک

رئیس کارگروه شناسایی و مقابله با تقلب در بیمه‌های خودرو گفت: در دنیای دیجیتال و تکنولوژیک امروز، فقط با برقراری دولت الکترونیک و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان با فسادهای احتمالی مبارزه کرد.
ارسال