بانک و بیمه

پرداخت تسهیلات حمایتی به آسیب دیدگان سیل سرعت گرفت

از مجموع ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی به شعب بانک مسکن در استانهای مختلف برای پرداخت تسهیلات حمایتی به آسیب دیدگان ناشی از سیل اخیر، تاکنون رقمی معادل ۲۵۰ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تسهیلات پرداخت شده است.