بانک و بیمه

بانک توسعه اسلامی به آثار برجسته در بانکداری اسلامی جایزه می دهد

بانک توسعه اسلامی به آثار و اقدامات برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تأمین مالی و بانکداری اسلامی» جایزه نقدی و به اشخاص حقیقی، دانشگاهها، موسسات پولی و مالی اسلامی و نهادها نشان افتخار و گواهینامه اعطا می‌کند.

دکتر نتاج: حجم نقدینگی فعلی، بیماریهای مزمن اقتصاد ایران را تشدید میکند

دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین در جمع مدیران و روسای شعب  این بانک در استان قم  به مناسبت  تکریم و معارفه مدیرکل شعب این استان،  ضمن تحلیل شرایط اقتصادی کشور،  راهکارهایی را  نیز در جهت حل مشکلات موجود ارائه کرد .