بانک و بیمه

عذرخواهی بانک رفاه از مشتریان

بانک رفاه با صدور اطلاعیه ای به دلیل بروز اختلالات در مراودات بانکی برخی مشتریان، با صدور اطلاعیه ای از آنان عذرخواهی کرد.

حمایت از برنامه های فرهنگی مادران و کودکان در راستای مسئولیت های اجتماعی

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در بازدید از جمعیت طلوع بی نشان ها بیان داشت: حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم توان جامعه به ویژه مادران و کودکان از وظایف تمامی خیرین، سازمان ها و نهادها می باشد و این بانک در راستای مسئولیت های اجتماعی خود به این حوزه ورود کرده است.