اقتصاد

اقتصاد اولویت دوم وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم

محمدجواد ظریف با اشاره به اولویت‌های وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم گفت: دو اولویت را مدنظر داریم یکی روابط با همسایگان است و دیگری کمک به برنامه اقتصاد مقاومتی است که امیدواریم با همکاری همه دولت بتوانیم این دو را محقق کنیم.

ضرورت همکاری همه نهاد ها و دستگاه های اقتصادی در امر تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که ایجاد اشتغال برنامه های منسجم و کارشناسی قابل اجرا می طلبد و باید با وزارت خانه های دیگر مشارکت کنیم، تصریح کرد: اشتغال فرایند گسترده ای دارد و باید همه شرکت های دانش بنیان، بخش تعاونی، آنهایی که در رابطه با اصل ۴۴ عمل می کنند، دستگاه های و بنگاه های اقتصادی، نظام بانکی و بازار سرمایه کمک کنند تا شرایط تامین مالی و سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت فراهم شود.

از فردا آرد در بورس کالا عرضه می‌شود

در راستای تکمیل محصولات غذایی مرتبط با گندم از فردا عرضه آرد در بورس کالا را یکی از کارخانه‌های مطرح آرد و به میزان ۱۰ هزار تن و برای مصرف در بازار داخلی انجام می‌دهد.