اقتصاد

فروش اینترنتی ساندرو استپ وی بدون مشکل در حال انجام است

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: فروش اینترنتی ساندرو استپ وی با توجه به ظرفیت سازی زیرساخت های IT با شرایط مناسب در حال انجام است و تراکم تقاضاها، ممکن است فرایند ثبت نام را برای برخی از مشتریان با کندی مواجه کند.

انتشار هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی مرابحه خودرو

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، هدف از انتشار هزار میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه را تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد و قطعات مورد نیاز در تولید شرکت خودروسازی کرمان موتور برشمرد و تصریح کرد: اوراق یاد شده با نرخ سود ۱۷درصد و همچنین بازار گردانی و متعهد پذیره نویسی تامین سرمایه تمدن و ضمانت بانک آینده امروز ( ۱۲ آذرماه سالجاری) از طریق فرابورس منتشر خواهد شد.

خرید تضمینی در دنیا سیاستی منسوخ است

معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست «خرید تضمینی» در دنیا منسوخ و «قیمت تضمینی» جایگزین این سیاست شده است.

سال های طلایی ابزارهای مالی اسلامی

در قانون اساسی قید شده است تمام معاملات بازار سرمایه باید منطبق با شریعت باشد و هیچ ابزاری در بازار سرمایه معرفی نمی شود مگر اینکه در کمیته فقهی سازمان بورس از لحاظ شرعی بررسی شود و منطبق با شریعت باشد.