اقتصاد

معاون رییس جمهوری: منابع مالی طرح راه آهن بستان آباد – تبریز تامین می شود

معاون رییس جمهوری با اشاره به اینکه طرح راه آهن بستان آباد - تبریز ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت اسناد و اوراق تامین و بقیه برای تکمیل پل های در حال ساخت به شرکت پیمانکار پرداخت می شود.

سامانه ملی سککوک به مناطق آزاد تجاری وارد شد

بازرگانان و تجار در بخش خصوصی به ویژه مناطق آزاد به دلیل شتاب تحولات تکنولوژیک دریافته اند که باید فاصله خود را با تجارت الکترونیک کاهش دهند و از ابزارهای نوین ارتباطی بیش از پیش سود جویند.