درباره ما


پایگاه خبری تحلیلی فراسو (فراسونیوز)، با استعانت از ذات احدیت در نظر دارد با حفظ اخلاق حرفه‌ای در مسیری مستقل و به دور از شائبه‌های جناحی سیاسی ، فضایی برای اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات مورد نیاز جامعه فراهم آورد.
نگاه محوری فراسونیوز عمدتا اقتصادی است اما به تناسب اهمیت موضوعات، اخبار مفید و ضروری حوزه های مرتبط نیز پوشش داده خواهد شد.
قصد ما حمایت از اقتصاد ملی و خبر رسانی منسجم از دستاوردها و توانایی های ایران عزیز است. در این راه کوشش می‌شود تا با ارائه دیدگاه های مختلف و گاه با نقد کارشناسانه و دلسوزانه سیاست ها، گامی در توسعه همه جانبه کشور برداریم.