امروز پنج شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۹

معاون وزیر اقتصاد: رفتن کشور به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال ضروری است

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در امور بانکی و بیمه ای گفت: رفتن کشور به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال یک ضرورت انکار ناپذیر است و باید هرچه زودتر آن را تحقق ببخشیم.

به گزارش فراسو، عباس معمارنژاد روز یکشنبه در نشست مدیران دستگاه های تابع وزارت اقتصادی استان قزوین افزود: البته باید توجه داشت که مفاهیمی مانند مالیات الکترونیکی با تحولات دیجیتالی متفاوت است.

این مسئول حوزه اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد هوشمند می تواند ما را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به اهداف توسعه ای برساند،اظهار داشت: دستگاه های اقتصادی هر یک در کمک به هوشمند کردن اقتصاد کشور نقش دارند.

وی همچنین با اشاره به نقش مالیات در توسعه اقتصادی کشور، افزود: چتر مالیاتی را باید در سطح جامعه گسترش داد و با شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی منابع جدید درآمدی باید فشار بر روی مودیان کاهش یابد.

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/2wvc4c