نرخ بیکاری استان تهران در بهار امسال کاهش یافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ بیکاری این استان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد کاهش یافت.

به گزارش فراسو، نعمت الله ترکی ، افزود: بر اساس آخرین نتایج طرح نیروی کار، در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان تهران ۳۹.۷ درصد بود.

وی یادآوشد: این آمار نشان دهنده افراد شاغل یا خواهان انجام کاری بودن ۳۹.۷ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان تهران است.

ترکی اظهار داشت: نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به بهار سال ۱۳۹۷، حدود ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: نرخ مشارکت اقتصادی بهار ۱۳۹۸ کشور ۴۰.۶ درصد بوده است و در بین استان‌ها، استان‌های زنجان و مازندران با ۴۴.۶ درصد بشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۳۴.۲ درصد کمترین نرخ مشارکت را در بهار سال ۱۳۹۸ داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: برآورد نقطه‌ای نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران ۱۰.۱ درصد اعلام شد که با توجه به برآوردی بودن این مقدار می‌توان گفت در بهار سال ۱۳۹۸ بین ۸.۸ تا ۱۱.۴ درصد از جمعیت فعال استان تهران بیکار بوده اند.

ترکی با اشاره به کاهش ۲.۲ درصدی این نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ادامه داد: از آنجا که کاهش نرخ بیکاری بیش از کاهش نرخ مشارکت است این رقم نشان دهنده ایجاد فرصت‌های شغلی جدید محسوب می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: همچنین نرخ بیکاری در بهار امسال برای کشور ۱۰.۸ درصد بوده است که این رقم ۰.۷ درصد بیش از نرخ بیکاری این استان به شمار می‌آید.

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/8i5ol