ریزش ۸۵۴ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۸۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۲۱۴ هزار و ۳۱۴ واحد به پایان رسید.

به گزارش فراسو ،جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که بیشتر شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

نوسان شاخص هابر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۸۵۴) واحد ریزش معادل (۰.۴۰) درصد به ۲۱۴ هزار ۳۱۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۲۴) واحد افت معادل (۰.۴۰) درصد به ۶۱ هزار ۳۴۸ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۳۱۲ واحد رشد معادل ۰.۶۵ درصد به ۴۸ هزار و ۴۴۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۱۶ واحد افزایش، معادل ۰.۶۵ درصد به ۳۳ هزار و ۵۲۳ واحد، شاخص آزاد شناور با (۱۴۴۵) واحد کاهش، معادل (۰.۶۰) درصد به ۲۴۱ هزار و ۱۸۰ واحد، شاخص بازار اول با (۱۱۹۷) واحد افت معادل (۰.۷۴)  درصد به ۱۵۹ هزار ۹۴۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۹۵۲ واحد رشد معادل ۰.۲۳ درصد به ۴۱۷ هزار و ۱۶ واحد رسید.

نمادهای تاثیرگذاراز سویی دیگر جزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۵ نماد «شبندر با (۲۲۳) واحد، شپنا با (۱۵۰)، شتران با (۱۴۱)، وبلمت با (۱۳۱) و پارس با (۱۲۳)» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایعاین گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چوبی با ۹۸۳۶ واحد رشد معادل ۴.۷۸ درصد به ۲۱۵ هزار و ۴۷۰ واحد، منسوجات با ۱۰۶ واحد رشد معادل ۳.۹۳ درصد به ۲ و ۸۰۸ واحد، وسایل ارتباطی با ۱۵۰ واحد افزایش معادل ۲.۹۱ درصد به ۵ هزار و ۳۱۲ واحد، سایر معادن با ۷۵۸ واحد رشد معادل ۲.۶۱ درصد به ۲۹ هزار و ۸۰۰ واحد، انتشار و چاپ با (۱۶۳۹۶) واحد ریزش، معادل (۲.۸۲) درصد به ۵۶۶ هزار و ۷۰ واحد، فرآورده نفتی با (۲۸۱۳۶) واحد کاهش معادل (۳.۱۱) درصد به ۸۷۶ هزار و ۷۹۴ واحد، ذغالسنگ با (۲۹۳) واحد کاهش معادل (۴.۰۶) درصد به ۶ هزار ۹۳۵ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت هادر عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «غشهد، دلر، کمنگنز، دعبید، ولغدر، چکاران و فمراد»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کالا، تکالا، کنور، دانا، وپست، دزهراوی و فلوله» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.به این ترتیب، در پایان اولین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۲۲۸ هزار و ۳۰۹ نوبت معاملاتی، ۲ میلیارد و ۳۹۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۸ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۲۱ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان رسید.

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/J2mpc