معاون وزیر کار: بیکاری در بخش صنعت به سمت خدمات مولد هدایت می‌شود

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پارسال ۴۲۰ هزار شغل در بخش خدمات ایجاد شد، گفت: بر اساس پیش بینیِ رشد بیکاری در بخش صنعت، اشتغال به سمت خدمات مولد و بخش فناوری اطلاعات هدایت می‌شود.

به گزارش فراسو به نقل از ایرنا؛ «عیسی منصوری» روز دوشنبه در حاشیه افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی کار (ایران جابکس) در خصوص کاهش سهم اشتغال در بخش صنعت در سال ۱۳۹۷، گفت: در دوران چالش یا رکود اقتصادی بخش صنعت به ویژه صنعت بزرگ کارخانه ای دچار ریزش می‌شود.

وی افزود: پارسال میزان اشتغال صنعت در مقایسه با سایر بخش ها کمتر بود و پیش بینی ما نیز همین بود؛ بر این اساس راهکارهایی اندیشیده شد و در اختیار دولت و دیگر نهادها قرار دادیم.

معاون وزیر کار گفت: از جمله تمهیدات این بود که تمرکز حمایت ها را به سمت خدمات مولد همچون گردشگری متناسب با ظرفیت کشور، بخش فناوری اطلاعات با تاکید بر تولید محتوا و نه زیرساخت ها و توسعه بنگاه های خرد و متوسط و تسهیل شرایط برای آنها معطوف کردیم.

منصوری گفت: این سیاست سال گذشته پاسخ داد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال با الگوهای خاصی همچون تامین مالی خرد، تامین مشاغل خانگی با الگوی جدید توسعه ای، ایجاد اشتغال روستایی داشته است.

به گفته وی حدود ۴۲۰ هزار اشتغال از ۴۶۴ اشتغال خالصی که در سال گذشته ایجاد شد به این بخش‌ها اختصاص داشته است.

به گزارش ایرنا، مرکز ملی آمار ایران جداولی از سهم اشتغال در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات در سال ۱۳۹۷ و نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) منتشر کرده است.

بررسی‌های جداول آماری نشان می‌دهد که سهم اشتغال در بخش صنعت در سال گذشته ۳۲ درصد بود که نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش سه دهم درصدی را تجربه کرد.

همچنین سهم بخش‌های کشاورزی و خدمات در اشتغال، در دوره زمانی سال ۱۳۹۷ به ترتیب دو دهم درصد و یک دهم درصد افزایش یافته است.