مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در شبکه های مجازی هیچ صفحه شخصی ندارد

گروه صنعتی ایران خودرو در اطلاعیه ای اعلام کرد که مدیرعامل این شرکت هیچ گونه صفحه ای در شبکه های اجتماعی فضای مجازی ندارد.

به گزارش فراسو، پیرو انتشار برخی مطالب در فضای مجازی به نقل از مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، این شرکت در اطلاعیه ای هر گونه صفحه منتسب به مهندس هاشم یکه زارع را جعلی دانست.
برمبنای این گزارش، برخی افراد سودجو در فضای مجازی اقدام به فعالیت های تبلیغاتی و انتشار مطالب نادرست به نقل از مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو کرده اند که در این اطلاعیه ایران خودرو ضمن رد آن، حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ دانسته و تاکید کرده ایشان صفحه ای در شبکه های اجتماعی ندارد.