خوانساری: امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران بعید است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به لغو معافیت‌های خرید نفت ایران از سوی آمریکا گفت: امکان توقف کامل و به صفر رساندن صادرات نفت ایران بسیار بعید است.

به گزارش فراسو، مسعود خوانساری درباره اقدام روز گذشته دولت آمریکا در لغو معافیت برخی کشورها از خرید نفت ایران و اعمال تحریم یکجانبه اظهار داشت: قطعا برداشتن معافیت‌های خرید نفت ایران از سوی آمریکا بر صادرات نفت کشور تاثیر خواهد گذاشت ولی احتمال توقف صادرات نفت بسیار بعید است.

وی افزود: ایران قطعا راه هایی را برای تداوم صادرات نفت خود پیدا خواهد کرد و توقف کامل صادرات بعید است.

رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در شرایط حاضر و با توجه به همه مسائل و مشکلات، موقعیت خوبی است تا بر روی پتانسیل‌های داخلی خودمان به خصوص در بحث صادرات بیشتر کار بکنیم.

خوانساری ادامه داد: در صورتی که موانع از سر راه صادرات کشور برداشته شود، می‌توانیم راه‌هایی را پیدا کنیم تا با تعامل دولت و صادرکنندگان، مقداری از بار تحریم‌ها را از طریق صادرات غیرنفتی کاهش دهیم.