جولان بدهکار بزرگ بانکی به دلیل کوتاهی دستگاههای نظارتی

یکی از بدهکاران کلان بانکی که بدهی های قابل توجهی به بانک های مختلف کشور دارد و سهامدار عمده یک بانک خصوصی نیز می باشد، حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات دریافتی به بانکی که سهامدار آن می باشد، بدهکار است.

به گزارش فراسو به نقل از ایران اکونومیست گفته می شود که وی با انتصاب هیأت مدیره همسو با خود در این بانک که از نخستین بانک های خصوصی ایران محسوب می شود، اقدام به سوء استفاده های کلان از منابع آن و شرکت های تابعه این بانک کرده است.

این بانک که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده های بانکی کشور را در اختیار دارد طی سال های گذشته از چنگ اندازی فرد مورد اشاره و عوامل وی در امان نبوده است.

همچنین گفته می شود، نحوه مصرف هزاران میلیارد تومان منابع بانکی که توسط این شخص به عنوان تسهیلات از این بانک خصوصی و دیگر بانکها دریافت کرده، مشخص نیست.

طبق اخبار بدست آمده ضابطین قضایی در حال جمع آوری مستندات جهت بازداشت این بدهکار کلان بانکی و عوامل او در این بانک خصوصی هستند.

لازم به توضیح است که طبق نظر اکثر کارشناسان اقتصادی اغلب بانک های خصوصی در اقتصاد ایران به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافتند و تنها محملی برای دست اندازی افرادی معدود به منابع مردم و سوء استفاده و انجام فسادهای بانکی به دلیل عدم نظارت های کافی بانک مرکزی تبدیل شده اند.

یادآور می شود؛ برخورد با مفسدان اقتصادی بانک های خصوصی قبل از بحرانی شدن وضعیت این بانکها مانند موسسات غیر مجاز از وظایف کلیه نهادهای نظارتی است.