اولین نشست ویدئو کنفرانسی مدیرعامل پست بانک با مدیران اجرایی انجام شد

به منظور پیگیری تحقق اهداف برنامه ای بانک و به دنبال تاکید وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات مبنی بر برگزاری جلسات و نشست ها به صورت ویدئو کنفرانس، صبح امروز پنج شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ اولین نشست ویدئو کنفرانس مدیران اجرایی پست بانک در سراسر کشور با مدیرعامل پست بانک ایران برگزار شد.

به گزارش فراسو، در این نشست ابتدا دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ضمن بررسی آمار عملکردی حوزه های سپرده ای، بانکداری الکترونیک، بین الملل و سایر شاخص های مهم مالی بانک گزارشی از وضعیت سپرده ها و منابع بانک و استانها ارائه نمودند و به تشریح سیاستها و اهداف اعتباری بانک پرداختند.
در ادامه ایشان بر لزوم اتخاذ رویکرد همدلی و همراهی مدیران اجرایی و ستاد در راستای پیشبرد اهداف بانک تاکید داشتند.
در این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شد چند تن از مدیران استانها نیز به بیان مشکلات و نیازهای خود پرداختند که توسط مدیرعامل ثبت و مقرر شد پیگیری های لازم در ستاد صورت پذیرد.