مدیرشعب بانک ملت استان مازندران از بیمه “ما” قدردانی کرد

مدیرشعب بانک ملت استان مازندران بابت  حضور مدیران عالی رتبه شرکت بیمه “ما” در میان هموطنان آسیب دیده سیل اخیر استان مازندران و پرداخت سریع و به موقع خسارت هموطنان آسیب دیده از شرکت بیمه “ما” قدردانی کرد.

به گزارش فراسو ،جنت پور مدیرشعب بانک ملت استان مازندران ، مراتب تشکر و قدردانی خود و همکاران شعبه را از بهاری فر مدیرعامل و پرسنل شرکت سهامی بیمه “ما” اعلام کرد.

بنابر این گزارش در بخشی از این تقدیرنامه  آمده است:

“بدین وسیله از حسن تدبیر جنابعالی به جهت حضور در بین همکاران و مشتریان آسیب دیده سیل اخیر استان مازندران و بررسی وضعیت و اتخاذ تصمیمات شایسته کمال تشکر و امتنان را داریم.”

گفتنی است در پی بروز حادثه ناگوار -سیل و به جا ماندن خسارت ناشی از این حادثه در روزهای ابتدایی سال نو و حضور مدیرعامل و  جمعی از مدیران و روسای شعب شرکت بیمه “ما”  در مناطق سیل‌‌زده شمال کشور، ضمن ارزیابی مکان های حادثه دیده ، تعدادی از خسارات به حادثه دیدگان پرداخت شد.
ارسال