تقدیر از مهدی نوربخش فرزند مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی

رئیس سازمان نظام پزشکی و سرپرست سازمان تامین اجتماعی از فرزند مرحوم دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی تقدیر کرد.

به گزارش فراسو، رئیس سازمان نظام پزشکی و سرپرست سازمان تامین اجتماعی  از مهدی نوربخش فرزند مرحوم دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی که آبان ماه گذشته در مسیر خدمت به لقاء الله پیوست‌ قدردانی کردند
ارسال