بانک مرکزی آلمان آماده کنترل ریسک‌های مالی برگزیت است

بوندس بانک آلمان اعلام کرد که برای کنترل ریسک‌های مالی به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاملا آماده است.

به گزارش فراسو به نقل از رویترز، «جوآچیم ورملینگ» ناظر بوندس بانک آلمان یا همان بانک مرکزی آلمان گفت: بانک مرکزی آلمان به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انتظار از بین رفتن اعتبارات بانکی در اروپا را ندارد و کاملا آماده مهار ریسک‌ها بمنظور ثبات مالی است.

وی افزود: به دنبال برگزیت کمبود خدمات مالی یا از بین رفتن اعتبارات بانکی در اروپا وجود نخواهد داشت. ناظر بوندس بانک گفت: کاملا آماده هستیم و ریسک ها را برای ثبات مالی در کنترل خود قرار داده ایم.
ارسال