پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۶۱ هزار نفر

مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی از طریق ۴ کانال ارتباطی ؛ سامانه تلفنی ۱۴۲۰، سامانه پیامکی، پیام صوتی و بخش مراجعین حضوری مستقر در ستاد مرکزی، پاسخگوی ۶۱هزار و ۳۳۰ نفر در دی سال جاری بوده است و تماس های برقرار شده با این مرکز از ابتدای سالجاری تاکنون بیانگر رشد۱۱۴٫۸۶ درصد با این مرکز است.

به گزارش فراسو به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی (CRM ) با بهره گیری از سیستم های نوین ارتباطی، بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان را در حوزه های مربوط به این سازمان راهنمایی می کند.
از مجموع ۶۱ هزار و ۳۳۰ مورد پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی در همین مدت، ۵۸ هزار و ۲۳۷ مورد از طریق سامانه تلفنی ۱۴۲۰، ۹۲۵ مورد سامانه پیامکی، یک هزار و۹۲۰مورد مراجعه حضوری و ۲۴۸ مورد پیام صوتی بوده است.
بیشترین تماس با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی با ۳۸ هزار و۲۴۳ مورد در حوزه سئوالات و خدمات اداره کار بوده است( ۳۷ هزار و ۹۰۶ مورد مربوط به سبد کالا است) و خدمات غیرحضوری، فنی بیمه شدگان، فنی مستمری ها، امور مالی، نامنویسی و حساب های انفرادی، وصول حق بیمه، کانون بازنشستگان، درمان غیرمستقیم، کارگزاری ها و درمان مستقیم از دیگر موضوعات مطرح شده با این مرکز است.