حذف دفترچه‌های درمانی بیش از ۳ میلیون نفر

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: ۳ میلیون نفر شناسایی شدند که تحت پوشش چند نوع بیمه بودند که دفترچه‌های درمانی این افراد حذف شد.

به گزارش فراسو، محمدحسن زدا ، درباره طرح همپوشانی بیمه‌ها اظهار داشت: کمیته‌ای مشترک با حضور سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستاییان و عشایر و همینطور سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است و در این خصوص اقداماتی را نیز انجام داده‌اند.

وی بیان داشت: سه میلیون نفر شناسایی شدند که بیش از یک دفترچه درمانی داشتند که دفترچه‌های آنها حذف شد؛ چرا که تحت پوشش بیش از یک نوع صندوق و یا سازمان بیمه‌ای قرار گرفته بودند.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ادغام بیمه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است گفت: فعلا موضوعی مبنی بر ادغام تمامی بیمه‌ها مطرح نشده است.