برگزاری منظم دوره های بازآموزی فنی برای کارشناسان ستادی بیمه میهن

 

در ادامه برنامه های آموزشی جدید شرکت بیمه میهن دومین دوره از کلاسهای بیمه های آتش سوزی با شرکت تمامی کارشناسان فنی شرکت در محل ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه میهن، در این دوره آموزشی، اصول بیمه های آتش سوزی ، محاسبات، بازدید های تخصصی و همچنین موارد خاص فنی در بیمه های آتش سوزی آموزش داده می شود.