مهمترین دستاوردهای ITE 2018 برای صنعت بانکداری و کسب و کار

اینالوئی تاکید کرد: حضور شرکت های خارجی حتی با اسم مستعار در نمایشگاه تراکنش ایران این پیام را به داخل منتقل می کند که این حوزه را دریابید و در آن سرمایه گذاری کنید، اگر نمایشگاه نفت برگزار می کردیم شرکت های خارجی نمی آمدند اما نمایشگاه تراکنش در حوزه فناوری برگزار می کنیم و میبینیم که شرکت های خارجی حتی با اسم مستعار شرکت کرده اند.

به گزارش فراسو، فرهاد اینالوئی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در گفت وگویی درباره برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران، گفت: فکر می‌کنم مهمترین نکته برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران ارتقای استاندارد نمایشگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات در کشور است. ما تاکنون نمایشگاه استانداردی در این سطح نداشتیم و نمایشگاه تراکنش ایران کمک کرده که استانداردهای ملی کشور را در زمینه برگزاری نمایشگاه های تخصصی به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم که اقدام بزرگی به شمار می آید.

اینالوئی با اشاره به چند سال تجربه برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران در سال های اخیر، گفت:‌ مرکز فابا در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است و من فکر میکنم مهمترین دستاورد برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران ایجاد فضایی استاندارد در زمینه نمایشگاه های تخصصی است.

نمایشگاه تراکنش، پلی میان استارتاپها و کسب و کارهای بزرگ

وی با بیان اینکه بخش مهم و قابل توجه نمایشگاه تراکنش ایران، ایجاد پل ارتباطی میان استارتاپها و کسب وکارها است، تاکید کرد:‌ اینکه فضایی در نمایشگاه تراکنش ایران ایجاد شده است که کسب و کارها خود را ارائه کنند بسیار خوب است، چرا که ما که در بانک مشغول به فعالیت هستیم وقتی به عنوان کارفرما به این فضا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که روبه رو شدن با این جریان بسیار ارزشمند است و اکنون پس از چند سال به پختگی لازم نیز رسیده است.

وی افزود: بخشی از ارتقای استاندارد برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران به سخنرانی ها، همایش و افرادی که در آن فعالیت می کنند بستگی دارد که همگی موجب آن شده است که سطح نمایشگاه تراکنش ایران با سطح دیگر نمایشگاه های فناوری اطلاعات که در کشور برگزار می شود بسیار متفاوت باشد.

ITE 2018 موجب ارتقای سطح بانکداری کشور می شود

معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در ادامه افزود: در نمایشگاه تراکنش ایران دو قشر به یکدیگر نزدیک می شوند، نخست بخش بانکدارها و دیگری فعالان حوزه کسب و کار. بانکدارها در این نمایشگاه باید به دنبال آن باشند که چگونه از فضایی که ایجاد شده است استفاده کنند و بانکدار می تواند خود را در جریان آخرین وضعیت فناوری قرار دهد و دستاوردهای خود را به روز کند.

وی با اشاره به اینکه حضور فعالان عرصه بانکداری در نمایشگاه تراکنش ایران و در جریان آخرین فناوری ها قرار گرفتن موجب ارتقای سطح بانکداری کشور می شود، تاکید کرد: در نتیجه ارتباطی که با کسب و کارها در نتیجه حضور در نمایشگاه تراکنش ایران برگزار می شود نیازی که از سوی کسب وکارهای کوچک شناسایی شده است به بانکدارها منتثل می شود که می تواند به یک محصول بانکی تبدیل شود.

پیام مثبت برگزاری نمایشگاه تراکنش، تصمیم گیران سیگنال مثبت را دریابند

اینالوئی با بیان اینکه قطعا پیام برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران پیامی مثبت است، تاکید کرد: به چند دلیل پیام برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران مثبت است، نخست اینکه حوزه فناوری اطلاعات از حوزه هایی است که تحریم آن راحت نیست و برای ما یک مزیت رقابتی محسوب می شود که بتوانیم به این حوزه ورود کنیم و تحریم ها را با فناوری اطلاعات دور بزنیم این امکان در همه صنایع وجود ندارد اما در حوزه فناوری اطلاعات این موضوع میسر است.

وی افزود: فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات یک مزیت رقابتی است و می تواند یک ارزش افزوده ایجاد کند.

اینالوئی تاکید کرد: حضور شرکت های خارجی حتی با اسم مستعار در نمایشگاه تراکنش ایران نیز این پیام را به داخل منتقل می کند که این حوزه را دریابید در آن سرمایه گذاری کنید، اگر نمایشگاه نفت برگزار می کردیم شرکت های خارجی نمی آمدند اما نمایشگاه تراکنش در حوزه فناوری برگزار می کنیم و میبینیم که شرکت های خارجی حتی با اسم مستعار شرکت کرده اند.

وی تاکید کرد: اگر توجه کنید اگر ارتباطات خود را در این حوزه گسترش دهیم حتما دستاوردهای ما در این حوزه گسترش پیدا خواهد کرد و سیاست گذار ما در حوزه کلان باید پیام مثبت و دقیقی که این حوزه ارسال می کند را دریافت کند.