مدیرکل تامین اجتماعی زنجان: سه جانبه گرائی سرلوحه تامین اجتماعی است

مدیرکل تامین اجتماعی زنجان گفت : سازمان تامین اجتماعی در دوره اخیرتوجه ویژه ای به کانونهای بازنشستگی داشته است.

به گزارش فراسو به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان  تامین اجتماعی ، مسعود علیاری مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان ضمن تبریک انتخاب اعضاء هئیت مدیره جدید کانون بازنشستگی این استان گفت :حمایت همه جانبه این اداره کل از کانونهای بازنشستگی همواره دردستور کارسازمان بوده وخوشبختانه اصل سه جانبه گرایی برای رفع مشکلات وحفظ شأن کارگران ،کارفرمایان وبازنشستگان درسرلوحه قرار گرفته است.
علیاری درادامه به طرح کرامت رضوی اشاره وگفت:این طرح مورد استقبال بازنشستگان ومقامات استانی شده است به طوری که نماینده ولی فقیه وامام جمعه شهرستان زنجان ، این کارفرهنگی رایکی ازخدمات مثبت تامین اجتماعی یادکردند .
وی گفت:سازمان تامین اجتماعی درهیچ دوره ای همچون دوره اخیربه کانونهای بازنشستگی توجه نداشته است

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/9sRrcارسال