سامانه «ساوانا» مشکل تولید آمار در تهران را رفع می کند

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سامانه جامع اطلاعات ثبتی این استان «ساوانا» مشکل تولید آمار مورد نیاز برای برنامه ریزی در استان را مرتفع می کند.

به گزارش فراسو، مسعود افشین روز سه شنبه در نشست هفته آمار در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: مقدمات برای استقرار نظام جامع آماری و پیاده سازی در دستور کار قرار گرفته است .
وی اظهار داشت: در استان تهران به تمامی دستگاه ها ابلاغ کردیم که اطلاعات آماری خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهند.

افشین خاطر نشان کرد: نمی توان به هر آمار تولید شده به عنوان آمار ثبتی اتکا کرد و به همین خاطر است که آمار مورد نیاز تولید نمی شود و گاه تناقض های بسیاری با تعاریف آماری وجود دارد که باعث می شود نظم دهی به آمار ها در دستور کار قرار گیرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کمیته های ساماندهی آمارهای ثبت در همین زمینه تشکیل و نمایندگان دستگاه ها در آن معرفی شد.

وی هدف از تشکیل این کمیته را نوین سازی سامانه نظام آماری کشور و گذر از روش سنتی به نظام مدرن خواند و یادآورشد: بر اساس همین سامانه اطلاعات آماری استان را با عنوان«ساوانا» معرفی کرد که به کاربران اجازه می دهد در هر زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

افشین با بیان اینکه برای دستگاه های اجرایی دو نقش تغذیه کنندگی و کاربری در این سامانه پیش بینی شده است ادامه داد: سامانه نظام جامع آماری مزایایی از جمله جمع آوری اطلاعات، ایجاد امکان دسترسی در هر زمان و مکان، اطمینان از صحت آمار، صرف زمان و نیروی انسانی کمتر و دستیابی به خروجی مورد اعتماد دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این سامانه اطلاعات طرح های آماری مختلف در دستور کار ثبت قرار گرفته، بیش از دو هزار و ۸۵۰ جدول آماری ساخته، اطلاعات سرشماری یکسان سازی، سالنامه آماری تهیه، شناسنامه اقلام آماری مهیا و سالنامه آماری سایر دستگاه ها بارگزاری شده است.

وی با بیان اینکه در این سامانه شاخص های اجتماعی و اقتصادی استان بر اساس نیازهای برنامه ریزی تهیه شده است افزود: برای تعاریف و مفاهیم هم، هماهنگی و یکسان سازی در دستگاه های مختلف انجام شده است.

افشین افزود: این سامانه دو قسمت اطلاعات و آماری و مشخصات مکانی دارد و آنچه که به عنوان آمار و اطلاعات دستگاه ها معرفی می کنند را می توان در لایه های مختلف نقشه پیاده سازی کرد و این حرکت، کمک شایانی برای برنامه ریزی ما است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه نخستین سرشماری کشور در اول آبان اجرا شده و از همین رو آن را روز آمار نامیده اند، اظهار داشت: اجرای طرح های سرشماری در آبان به علت مواجهه با کمترین تغییرات و جابجایی جمعیتی است.

وی افزود: برگزاری مسابقات، اجرای برنامه های مختلف، رونمایی از سامانه اطلاعاتی و آمار استان که بناست تمام اطلاعات آماری در آن قرار گیرد از جمله برنامه های پیش بینی شده برای هفته آمار و سرشماری است.

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/32TP8