هیات رئیسه انجمن روزنامه نگاران مسلمان انتخاب شدند

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان از برگزاری انتخابات هیات رئیسه این انجمن با حضور تمامی اعضا خبر داد و افزود: با رای اکثریت اعضا، سیدنظام الدین موسوی بار دیگر به عنوان دبیرکل این تشکل برگزیده شد.

به گزارش فراسو به نقل از انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، مقداد ذکی زاده افزود: جلسه هیات مدیره این انجمن در محل دفتر آن با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه و اصلاح مرامنامه و اساسنامه برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه مطابق اساسنامه انجمن روزنامه نگاران مسلمان، انتخابات داخلی برای تعیین اعضای هیات رئیسه در سال دوم دور دهم برگزارشد.
به گفته سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، در این انتخابات علاوه بر دبیرکل، سایر ارکان هیات مدیره نیز انتخاب شدند که در نتیجه مسعود بصیری به عنوان نایب رئیس اول، مهدی شکیبایی نایب رئیس دوم، مقداد ذکی زاده سخنگو، رسول بابازاده خزانه‌دار، محمد عمرانی دبیر اول و مقداد ذکی زاده به عنوان دبیر دوم هیات مدیره برگزیده شدند.
به گزارش ایرنا، انجمن روزنامه نگاران مسلمان درواقع یک تشکل صنفی و سیاسی است که در زمینه خدمات رسانی و فعالیت صنفی به خبرنگاران مسلمان جهان تلاش می کند.
این انجمن در مسائل بزنگاه سیاسی روز کشور ورود پیدا کرده و به عنوان تشکلی به نمایندگی از خبرنگاران مسلمان حرکت می کند.
این انجمن همچنین ضمن دفاع از خبرنگاران مسلمان جهان، آنها را زیر چتر حمایتی قبیل حقوقی ، جزایی و رفاهی خود قرار می دهد. ایرنا