«مهرآباد» در پذیرش مسافر رتبه هشتم خاورمیانه و آفریقا شد

فرودگاه مهرآباد به‌عنوان پرترافیک‌ترین فرودگاه ایران در سال ۲۰۱۷، در شاخص اعزام و پذیرش مسافر در رتبه هشتم فرودگاه‎های خاورمیانه و قاره آفریقا قرار گرفت.

به گزارش فراسو، شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، بولتن منتشر شده از سوی گروه تحلیلگران ENAC نشان می دهد، در میان ۴۶ فرودگاه از ۲۵ کشور که دارای بالاترین رتبه در حوزه منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا ‎هستند، مهرآباد با اعزام و پذیرش نزدیک به ۱۷ میلیون و ۵۰۰‌ هزار نفر در جایگاه هشتم قرار گرفت.

فرودگاه مشهد با اعزام و پذیرش نزدیک به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه چهاردهم، فرودگاه امام(ره) با اعزام بیش از هشت میلیون و ۸۵۰ هزار مسافر در جایگاه هجدهم، فرودگاه شیراز با اعزام بیش از سه‌ میلیون و ۵۰۰‌ هزار نفر در جایگاه سی و یکم و فرودگاه اهواز با اعزام بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰‌ هزار مسافر در جایگاه سی و پنجم قرارگرفته‌اند.

این آمار نشان می‎دهد که در شاخص اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه مهرآباد نسبت به سال ۲۰۱۶، هفت‌ درصد، فرودگاه مشهد چهار درصد، فرودگاه امام ۱۳ درصد، فرودگاه شیراز هفت‌ درصد و فرودگاه اهواز ۱۰‌ درصد رشد داشته‎اند.

همچنین در شاخص نشست‌ و برخاست هواپیما، فرودگاه مهرآباد با بیش از ۱۴۲‌هزار فروند هواپیما در جایگاه نهم، فرودگاه مشهد با نشست ‌و برخاست ۷۳ هزار و ۵۰۰ ‌فروند در جایگاه بیست ‌و چهارم، فرودگاه امام با بیش از ۵۸‌ هزار فروند در جایگاه بیست و هفتم، فرودگاه شیراز با بیش از ۳۳ هزار و۸۵۰ فروند در جایگاه چهل و سوم و فرودگاه اهواز با نشست‌ و برخاست نزدیک به ۲۴ هزار و ۵۰۰ فروند در جایگاه پنجاهم قرارگرفته‌اند.

در این شاخص فرودگاه مهرآباد نسبت به سال ۲۰۱۶، هفت‌ درصد، فرودگاه مشهد پنج درصد، فرودگاه امام ۹ درصد، فرودگاه شیراز ۹ درصد و فرودگاه اهواز سه درصد رشد داشته‎اند.

طبق این آمار، در شاخص ارسال و پذیرش بار و پست، فرودگاه امام با ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۶۴ هزار تن در جایگاه هفدهم، فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از ۱۲۰ هزار تن در جایگاه بیستم، فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از ۹۴ هزار تن در جایگاه بیست و سوم، فرودگاه شیراز با ارسال و پذیرش نزدیک به ۳۳ هزار تن در جایگاه سی و یکم و فرودگاه کیش با ارسال و پذیرش بیش از ۳۲ هزار تن در جایگاه سی و دوم قرارگرفته‌اند.

در این شاخص نیز فرودگاه امام(ره) نسبت به سال ۲۰۱۶، ۱۱‌ درصد، فرودگاه مهرآباد هشت ‌درصد، فرودگاه مشهد هشت‌ درصد، فرودگاه شیراز هفت‌ درصد و فرودگاه کیش پنج‌ درصد رشد داشته‎اند.

به گزارش ایرنا، رحمت الله مه آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز اوایل امسال اعلام کرد: بیش از ۶۱٫۵ میلیون مسافر از فرودگاه های کشور استفاده کردند که بیش از ۹۲ درصد مسافران معادل ۵۶ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۲۰۵ نفر از فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها تردد کرده اند.

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/im5lE