اتحادیه اروپا درجهت تقویت روابط تجاری با ایران تلاش دارد

سفیر دانمارک در تهران با اشاره به نقض یک جانبه توافق بین المللی برجام ازسوی آمریکا گفت: دانمارک به همراه دیگر کشورهای اروپایی در جهت تقویت و تحکیم روابط تجاری با ایران تلاش می کند.

به گزارش فراسو ، ‘دنی انان’ روز دوشنبه در دیدارهای جداگانه با تعدادی از نمایندگان اقلیت در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به روابط سازنده میان ایران و دانمارک افزود: گفت وگوهای سیاسی در سطوح بالا میان دو کشور، همکاری میان دو دولت، همکاری های دانشگاهی میان دانشگاه ها و همچنین افزایش روابط تجاری میان دو کشور نشان دهنده روابط مثبت میان ایران و دانمارک است.
‘انان’ با اشاره به نقض یک جانبه توافق بین المللی برجام از سوی آمریکا اظهار داشت: دانمارک به همراه دیگر کشورهای اروپایی در جهت تقویت و تحکیم روابط تجاری با ایران تلاش می کند.
سفیر دانمارک در تهران با اشاره به ابتکار عمل دولت دانمارک درخصوص درک متقابل مذاهب بیان کرد: ایران به عنوان یکی از کشورهایی که در آن ادیان الهی زندگی مسالمت آمیزی دارند، مورد توجه دانمارک است.

**همزیستی مسالمت آمیز ارامنه در ایران با پویایی اجتماعی میان مسلمانان مشهود است
کارن خانلری نماینده ارامنه شمال در مجلس شورای اسلامی نیز در دیداری جداگانه با ‘دنی انان’ گفت: همزیستی مسالمت آمیز ارامنه در ایران طی چند قرن، نه تنها به شکل فیزیکی بلکه با پویایی اجتماعی میان مسلمانان مشهود است.
نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی ضمن برشمردن دلایل همزیستی مسالمت آمیز ادیان مختلف الهی در ایران خاطرنشان کرد: تشیع در همه جای دنیا با سایر ادیان الهی همزیستی مسالمت آمیز دارد.
خانلری افزود: جامعه ارامنه در کشورهایی مانند ایران، سوریه و لبنان بسیار فعال و شکوفاست که این موضوع برگرفته از تفکر امامان شیعی است که این بستر را فراهم کرده اند.
وی یادآور شد: در ایران بعد از انقلاب اسلامی گفت وگوی میان ادیان الهی موضوعی نهادینه است و نهادهای قدرتمندی در این زمینه در ایران فعال هستند.
نماینده ارامنه شمال در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران در زمینه کمک های انسان دوستانه به مردم منطقه هیچ تبعیضی میان مسلمانان و مسیحیان قائل نمی شود. زمانی که ارامنه و آشوری ها در سوریه و عراق مورد حملات تروریستی داعش و جبهه النصره قرار گرفتند، ایران تنها کشوری بود که در این زمینه برای آنها کمک های انسان‌دوستانه ارسال کرد.
‘سیامک مره صدق’ نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با سفیر دانمارک با تهران ضمن اشاره به عدم پایبندی آمریکا به توافقنامه بین المللی برجام گفت: درست نیست که یک نفر قلدرمأبانه خروج از توافقنامه بین المللی برجام را به دیگران دیکته کند.
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش ایران شناسان دانمارکی در معرفی درست از ایران خاطرنشان کرد: ایران می تواند محل خوبی برای سفر یهودیان دانمارکی باشد.
‘مره صدق’ با اشاره به مکان های مذهبی یهودیان در ایران بیان کرد: یادبودی های سراسر دنیا در ایران قرار دارد.
نماینده کلیمیان در مجلس با اشاره به وضعیت یهودیان در عراق و افغانستان خاطرنشان کرد: هیچ یک از اتفاقاتی که برای یهودیان در برخی کشورها به وقوع پیوسته، برای یهودیان در ایران رخ نداده است.

**ایران با همه محدودیت ها به تعهد خود در برجام پایبند بوده است
اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز در دیداری دیگر با سفیر دانمارک در تهران با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام گفت: انتظار می رود دانمارک و اتحادیه اروپا نیز به تعهدات خود پایبند بوده و فعالیت های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهند.
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران از گذشته مهد ادیان الهی مختلف بوده است و همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران همچنان ادامه دارد که این تعامل در زمینه های اقتصادی و سیاسی هم تأثیرگذار بوده است.
اختیاری یادآور شد: احترام به انسان و انسانیت در ایران یک اصل است.
وی اظهار داشت: در ایران افراد به تشابهات خود افتخار می کنند و به اختلافات یکدیگر احترام می گذارند و به همین دلیل است که ادیان الهی در ایران همزیستی مسالمت آمیز دارند؛ این در حالی است که با همین ادیان الهی در برخی کشورهای دیگر رفتارهای خشونت آمیز می شود.
نماینده زرتشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: امکان بازدید از امکانات و مراسم زرتشتیان برای همه وجود دارد تا مشاهده کنید آنچه مطرح می شود با آنچه وجود دارد، متفاوت است.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: اقلیت ها در انجام فعالیت های خود در ایران آزاد هستند.ایرنا

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/j13xA