سرمایۀ محرم می تواند بحران های اخلاقی را به همگرایی بدل کند

 فرهنگ پژوه معاصر معتقد است که آیین های محرم به عنوان یک سرمایه ارزشمند می تواند با رفع بحران های اخلاقی، ناهنجاری ها را به همگرایی و همدلی بدل کند.

به گزلرش فراسو احمد محیط طباطبایی اظهار داشت: آیین های محرم در ظاهر جزء دسته بندی آیین های سوگواری ما هستند اما محرم تنها آیینی است که در آن مردم گویا به مسقط الراس و زادگاه خود بر می گردند و این بازگشت به خویشتن و مکانی که در آن ریشه دارند را نشان می دهد.
این پژوهشگر فرهنگی افزود: ویژگی دیگر آیین های محرم، همگرایی و ایجاد وفاق بین افراد است؛ به یقین گروه های عزاداری محرم از قدیمی ترین (NGO) های ایران هستند که افراد در آن آموزش همیاری را در می یابند. یکی کف تکیه را جارو می کند یکی غذا می پزد و هر کسی به تناسب توانش برای پیشبرد هدف این گروه (هیئت) تلاش می کند.
محیط طباطبایی یادآورشد: برگزاری و تقویت آیین های محرم در شرایط فعلی که کشور دچار بحران هایی از داخل و بیرون است می تواند فرصتی برای همگرایی مردم و نشر آیین خوب کمک به یکدیگر باشد.ایرنا