اعضای هیات مدیره جدید ایران خودرو معرفی شدند

اعضای جدید هیات مدیره شرکت ایران خودرو به مدت دوسال معرفی شدند.

به گزارش فراسو به نقل از ایکوپرس محمد رضا فیض بخش رییس هیات مدیره ،علی عسکری  نایب رییس هیات مدیره ، هاشم یکه زارع عضو هیات مدیره و مدیر عامل ، عباس ملکی تهرانی عضو هیات مدیره و امیر عباس حسینی  عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

یاد آور می شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایران خودرو با حضور بیش از ۸۶ درصد سهامداران حقوقی و حقیقی ۲۸ مردادماه برگزار شد.    بنابر نتایج شمارش آرا، شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ سازمان مدیریت صنعتی ایران، شرکت سرمایه گذاری سلیم، شرکت حامی تجارت الکترونیک ایرانیان و شرکت پویا نمایان رستا به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو برگزیده شده بودند.

 

 
ارسال