آسمان، آسمان تهران را قرق کرد

سهم پروازهای داخلی شرکت‌های هواپیمایی از مبدأ تهران در اردیبهشت‌ماه حاکی از آن است که شرکت هواپیمایی آسمان با ۱۴ درصد بیشتر سهم را در پروازهای فرودگاه مهرآباد دارد.

به گزارش فراسو، شرکت هواپیمایی ماهان با ۱۳٫۱، ایران‌ایر با ۱۰٫۹، زاگرس با ۱۰٫۷، آتا با ۹٫۹ درصد پس از شرکت آسمان بیشترین پرواز را از مبدأ تهران در اردیبهشت‌ماه داشته‌اند.

شرکت هواپیمایی سپهران در اردیبهشت‌ماه با ۲ درصد کمترین سهم پروازی از مبدأ تهران را به ثبت رسانده است.

photo_2018-06-11_03-22-00

بر اساس آمارها؛ بیشترین تعداد پروازها از مبدأ تهران با هواپیمای بوئینگ MD انجام شده است.

بنابر آمار میزان تنوع ناوگان هوایی کشور حاکی از آن است که شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای از مبدأ تهران به ترتیب از بوئینگ MD با ۳۵ درصد، فوکر ۱۰۰ با ۲۰ درصد و ایرباس با ۱۶ درصد پروازها را داشته‌اند.

photo_2018-06-12_11-07-05