رشد اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز پایین‌تر از متوسط جهانی خواهد بود

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: با وجود افزایش سرمایه گذاری‌ها در آذربایجان و افزایش بهای نفت، رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۸ زیر ۴ درصد خواهد بود.

به گزارش فراسو، افزایش تقاضای خارجی به افزایش رشد اقتصادی در کشورهای تاجیکستان و گرجستان کمک خواهد کرد. انتظار می رود در مجموع با فرض تداوم سیاست‌های کنونی رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۸ به ۳٫۷ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۳٫۹ درصد برسد. یکی از دلایل پایین تر بودن رشد اقتصادی این منطقه از متوسط جهانی این است که عوامل رشد سال ۲۰۱۷ موقتی بودند، برای مثال در قزاقستان انتظار می رود رشد بخش خصوصی آهسته و تدریجی باشد.

صندوق بین‌المللی پول هم چنین به این کشورها در خصوص بدهی آن ها هشدار داده است و نسبت به محدود شدن توانایی این کشورها به استفاده از روش افزایش مخارج برای تقویت رشد اقتصادی در زمانی که بدهی این کشورها به نسبتا سال ۲۰۱۰ بیش از ۳ برابر شده هشدار داده است. به گفته صندوق یکی از مشکلات دیگر کشورهای این منطقه ضعف سیستم بانکی آن هاست که استفاده از خطوط اعتباری برای تامین مالی فعالیت بخش خصوصی را محدود می کند.

در حال حاضر قرقیزستان، آذربایجان و ارمنستان بدهکارترین کشورهای این منطقه محسوب می شوند. صندوق پول مهم ترین اولویت این کشورها را شتاب بخشیدن به گذار موفق به اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی خوانده است و شروط اساسی تحقق چنین هدفی را تصفیه سیستم بانکی و بهبود فضای کسب و کار دانسته است.