مجوز انتشار صکوک اجاره برای سرمایه گذاری تامین اجتماعی صادر شد

موافقت اصولی انتشار بخش دوم صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال صادر شد.
به گزارش فراسو  به نقل از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) قصد دارد در مرحله دوم تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره مبتنی بر سهام جهت تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منتشر کند که موافقت اصولی عرضه عمومی آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
گفتنی است، سهام مبنای انتشار این اوراق شامل ۱۵، ۱۸۶، ۰۲۸، ۸۵۴ سهم شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین اجتماعی (تاپیکو) با قیمت هر سهم ۱، ۳۱۷ ریال است. بر  اساس این گزارش، این اوراق ۳ ساله و با نرخ اجاره بهای ۲۰ درصد است که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مرداد یکم (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.
از سویی دیگر، ضامن ۴ هزار میلیارد ریال از این اوراق، بانک رفاه کارگران بوده و ۱۶ هزار میلیارد ریال مابقی از طریق توثیق سهام شرکت های پالایش نفت بندرعباس به تعداد ۴.٠٨١.١٢٠.٣٠۴، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تعداد ٢.۴۶٠.٣٠۵.١۶٣ و سهام شرکت پالایش نفت لاوان به تعداد ۵٨۶.٧۶۴.١٢٣ سهم ضمانت شده است.
همچنین، تضامین بانی می تواند از ابتدای سال ١٣٩٧ با تضمین دولت طبق قوانین حاکم تعویض شود. مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده شرکت های تامین سرمایه امین به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال، سپهر به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال، کاردان به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال و نوین به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است که پذیره نویسی صکوک اجاره مرحله اول شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) از امروز با نماد «تامین۹۷» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز شده است.