صلاحیت ۹ نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بررسی شد

کمیته تایید صلاحیت نهادهای بازرسی در سال جاری ، یکشنبه ۲۰ اسفند با حضور مسئولان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان‌های دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

به گزارش فراسو به نقل از سازمان ملی استاندارد، علیرضا خاکی فیروز، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اعلام این خبر گفت: در نشست این کمیته درخواست‌های صدور، تجدید و افزایش دامنه گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارش‌ها و توصیه‌های تیم‌های ارزیابی این مرکز، بررسی و با صدور، تجدید و افزایش دامنه گواهینامه در ۲۶ زمینه بازرسی برای ۹ نهاد بازرسی متقاضی بر اساس الزامات استاندارد ایران – ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰موافقت به عمل آمد.