رمزگشایی از توجه دولت و مجلس به مشکلات تامین اجتماعی

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: توجه ویژه مجلس و دولت به بحران صندوق های بازنشستگی نقطه عطفی در تاریخ تامین اجتماعی است . بی گمان، توجهات و پیگیری های مدیریت این سازمان و شرکای اجتماعی آن عامل اصلی توجه خاص مقام های دو قوه مقننه و مجریه به این مساله به شمار می رود.

به گزارش فراسو، حسن صادقی گفت: بیش از ١۵ سال است که شرکای اجتماعی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پیشی گرفتن مصارف از منابع در تامین اجتماعی زنگ خطر را به صدا درآورده و به صورت مرتب این موضوع را متذکر شده و بدنبال چاره جویی حل این مشکل بودند.
صادقی افزود: طی این سال ها، شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی همواره بر  مشکلات سازمان تاکید کرده و پیگیر حل آنها بوده اند. البته در دوره های گذشته مدیران عامل تامین اجتماعی به صورت شفاف موضوع را به مسئولان دولت و مجلس منتقل نمی کردند. آنها با هدف توانمند نشان دادن مدیریت خود، واقعیات سازمان را بخوبی منعکس نمی کردند و این موضوع باعث ایجاد نوعی نگاه خاص به تامین اجتماعی مبنی بر این که سازمانی ثروتمند است، در بین مسئولین و جامعه شده بود.
وی تصریح کرد: آنچه که منتج به نگاه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص بحران صندوق های بازنشستگی و مخصوصاً نگاه ویژه به سازمان تامین اجتماعی شده و برگزاری جلسه غیرعلنی دو روز گذشته مجلس را در پی داشته است، نگاه ویژه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به حل مشکلات این سازمان است.
صادقی تصریح کرد: دکتر نوربخش اطلاع رسانی در خصوص واقعیت ها و چاره جویی و حل مشکلات تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. از این رو، پایداری و حراست از منابع سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با برخی زیاده خواهی ها و پیگیری های مستمر مشکلات سازمان از عوامل اصلی توجه ویژه دولت و مجلس به موضوع حل بحران صندوق های بیمه ای است.
این فعال کارگری اضافه کرد:پیش از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس با هدف تشریح مسایل تامین اجتماعی، در جلسه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و رییس مجلس شورای اسلامی ،مشکلات و مسائل پیش روی سازمان تامین اجتماعی به گونه ای تشریح می شود که نگرانی ها در خصوص حل مشکلات صندوق های بیمه ای در مجلس برانگیخته شده و به دنبال چاره جویی باشند.

منابع حوزه درمان ٢٣ درصد و مصارف ۴۴ درصد بوده است

حسن صادقی با اشاره به منابع و مصارف حوزه درمان تامین اجتماعی به تامین ٢۴ گفت: در حوزه درمان در سازمان تامین اجتماعی طی سال های ٩٣ و ٩۴ منابع ٢٣ درصد و مصارف ۴۴ درصد بوده است و این درحالی است که طی سال های ٨٨ تا ٩١ منابع ٢٣ درصد و مصارف ٢٢ درصد را شاهد بوده ایم و اهمیت ایستادگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی در خصوص دفاع از منابع این سازمان در مبحث فوق به خوبی نمایان است.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: توجه ویژه مجلس و دولت به بحران صندوق های بازنشستگی نقطه عطفی در تاریخ تامین اجتماعی است. بی گمان، توجهات و پیگیری های مدیریت این سازمان و شرکای اجتماعی آن  عامل اصلی توجه خاص مقام های دو قوه مقننه و مجریه به این مساله به شمار می رود.

هم افزایی مناسب مجلس، دولت و سازمان تامین اجتماعی

صادقی یادآور شد: در حال حاضر هم افزایی مناسبی در خصوص مشکلات سازمان تامین اجتماعی فی مابین دولت، مجلس و سازمان تامین اجتماعی بوجود آمده است که برگزاری نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی نشان دهنده اهمیت موضوع است و پیامد بعدی آن این است که نمایندگان در خصوص بودجه سال ٩٧ و ردیف مربوط به بازپرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی نگاه ویژه ای داشته باشند .
وی اظهار کرد: دولت به این باور رسیده است که با در نظر نگرفتن پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در بودجه، احتمال بروز بحران های اجتماعی در کشور افزایش می یابد.
وی ادامه داد: اگر هم افزایی مورد اشاره استمرار داشته باشد و در بودجه های سنواتی و به ویژه در بودجه ٩٧ تعهدات دولت را به صورت عملیاتی ببینیم، مشکلات تامین اجتماعی تا حدی برطرف می شود.
صادقی به تامین ٢۴ گفت: در همین حال، باید تاکید کرد که اصلاحات پارامتریک و ساختاری صندوق های بیمه ای به درستی چاره ساز اساسی بخش بزرگی از بحران صندوق های بازنشستگی است.

مشکلات عمده سازمان تامین اجتماعی
حسن صادقی گفت: عمده مشکلات سازمان تامین اجتماعی به چهار دسته قابل تقسیم بندی است. یکی در حوزه بیمه پردازی است که این موضوع نشات گرفته از رکود اقتصادی و افزایش بیکاری است و موضوع دوم افزایش سربار صندوق بیمه بیکاری است و هزینه های اضافی که به سازمان تامین اجتماعی در این خصوص تحمیل می شود. موضوع سوم واقعی نبودن پرداخت بیمه پردازان است که در این خصوص به صورت نظام مند عمل نمی شود و بحث پایانی، افزایش تعهدات سازمان تامین اجتماعی در طی سال های اخیر بوده است .
وی افزود: در طی سال های اخیر شاهد تصویب یکسری قوانین حمایتی بوده ایم که تعهدات بلند مدتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرد.
این فعال کارگری یادآور شد: با تصویب این قوانین تحمیلی میزان پرداختی های تامین اجتماعی طی ١٢ سال گذشته از ٢ هزار ۵٠٠ میلیارد تومان به ۵ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان رسیده است.

بار تحمیلی ١٢ هزار میلیاردی طرح تحول سلامت به تامین اجتماعی

حسن صادقی گفت: در ارتباط با هزینه های تحمیلی به سازمان تامین اجتماعی به موضوع طرح تحول سلامت نیز می توان اشاره کرد. این طرح تا پایان سال ٩۵ حدود ١٢ هزار میلیارد تومان بار مالی به تامین اجتماعی تحمیل کرده و منتج به این موضع شده است که کل منابع (نه بیست و هفتم منابع مالی مربوط به درمان تامین اجتماعی) پس انداز شده به مصرف برسد.
وی ادامه داد: در مباحث سرمایه گذاری، نبودن یک سیاست روشن در دسته بندی کردن شرکت های سازمان به این نتیجه منجر شده است که به جای سودآوری شرکت های شستا و انتقال آن سودها به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان به این نهاد اقتصادی پول تزریق کند.
صادقی گفت: در نظام بودجه بندی که در سازمان تامین اجتماعی با آن مواجه هستیم، ٢۵ درصد بودجه تامین اجتماعی مصروف تعهدات سالانه دولت می شود که دولت باید این سهم را پرداخت نماید و با عدم پرداخت دولت ناگزیر سازمان تامین اجتماعی در این ارتباط با چالش مواجه شده است.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه استقراض سازمان تامین اجتماعی از نظام بانکی دولت نتیجه عدم اجرای تعهداتی است که به تامین اجتماعی تحمیل شده است، افزود: ایجاد حساسیت در دولت و مجلس در خصوص حل بحران صندوق های بازنشستگی می تواند اصلاح قوانینی که جزء تعهدات حاکمیتی را به همراه داشته باشد.
بدهی ١٧ هزار و ٧٠٠ میلیاردی کارفرمایان به تامین اجتماعی

او گفت: جامعه کارگری نباید پیاده نظام کارفرمایان بدحسابی باشد که امروزه ١٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند و حال بجای اینکه بدنبال اصلاح ساختار باشند و مصادیق سخت و زیان آوری را برطرف کنند بیش از ۴ دهه است که برخی واحدهای تولیدی اصلاحات ساختاری انجام نداده است و زیان آوری را از حوزه کارگاهی حذف نکرده است و بهترین موضوع برای آنها بازنشستگی پیش از موعد است و در واقع بخشی از بحران تامین اجتماعی نشات گرفته است اینگونه موارد است.
صادقی ادامه داد: کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه اقدام به برطرف کردن زیان آوری محیط کار کرده اند و بار تحمیلی مربوطه را از دوش صندوق های بیمه ای برداشته اند.
افزایش سن بازنشستگی و ماندگاری تامین اجتماعی

صادقی با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی در بلند مدت ماندگاری سازمان تامین اجتماعی و اجرای تعهدات و خدمات درازمدت را به همراه خواهد داشت، اضافه کرد: در توجه ویژه مجلس و دولت به حل مشکلات صندوق های بیمه ای، موضوعاتی نظیر تعهدات دولت، خوش حسابی کارفرمایان و ارسال لیست واقعی بیمه و جلوگیری از فرار بیمه ای نیز باید مورد بررسی و توجه قرار گیرند.
صادقی گفت: اگر بی توجهی بیش از پیش را در خصوص سازمان تامین اجتماعی در کشور شاهد باشیم، به طور قطع با مشکلات اجتماعی فراگیر مواجه خواهیم شد. به طور مثال، باید سرگذشت صندوق های بیمه ای کشور یونان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم که مشکلات عظیم صندوق های بیمه ای در این کشور منجر به مشکلات بسیار گسترده و فراگیر سیاسی و اجتماعی در آنجا شد.
حسن صادقی یادآور شد: در نهایت امیدواریم که حساسیت بوجود آمده در مجلس و دولت در مورد بررسی و حل مشکلات صندوق های بیمه ای، مخصوصاً سازمان تامین اجتماعی در حوزه های قوانین حمایتی، سوابق و سن ،پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و دیگر مسائل نیز اثرگذار باشد.

لینک کوتاه خبر: http://farasoonews.ir/7QtW1