تماس با ما

مخاطبان می توانند خبرهای تولیدی و نظرات خود را از طریق ایمیل زیر به پایگاه خبری تحلیلی فراسو اعلام نمایند. مطالب ارسال شده در صورت صلاحدید تحریریه مورد استفاده قرار خواهد گرفت

mtv.1967@gmail.com

تلفن تماس با سردبیر و دبیر تحریریه:
۰۹۱۲۵۴۰۸۶۱۹